Ook wonen in de Molen?

Om ervoor te zorgen dat wij echt de personen kiezen die het beste bij de Molen passen maken we gebruik van een selectieprocedure. Wij snappen volledig dat je vast nieuwsgierig bent hoe deze procedure er dan uitziet. Daarom hieronder een samenvatting van de selectieprocedure.

Inschrijven

  • De woningzoekende gaat naar de website: www.demolen.me.
  • De woningzoekende schrijft zich in onder het kopje: ‘Ook wonen in de Molen?’
  • Je geeft je gegevens door, geeft aan naar welk type woning je op zoek bent en geeft een motivatie waarom je in de Molen zou willen wonen.
  • De woningzoekende krijgt een e-mail van de selectiecommissie dat de inschrijving gelukt is
  • Nu is het wachten totdat er een woning vrijkomt

Permanente Leden

De permanente leden van de selectiecommissie houden zich structureel bezig met alle taken rondom de selectiecommissie én onderhouden het contact met Viveste. De selectiecommissie bestaat uit minimaal 1 bestuurslid, die is hoofdverantwoordelijk voor de selectiecommissie. Het bestuurslid wordt ondersteund door minimaal 2 bewoners die permanent lid zijn van de electiecommissie. Echter bevat de selectiecommissie veelal meer leden. Permanente leden behartigen tijdens het selectie gesprek de belangen van het wooncomplex.

Adhoc leden

Tijdens de selectiegesprekken zullen ook een “buurtje”(buurvrouw/man van dezelfde gang) aanwezig zijn. Deze persoon behartigd de belangen van de gang.
Tevens neemt er een “gangmaker”, van een andere etage, deel aan het selectiegesprek. Een gangmaker is een persoon die de sociale cohesie binnen de gang bewaakt. Deze persoon behartigd de belangen van het gebouw.

Selectieprocedure

Stap 1. Er komt een woning vrij in wooncomplex de Molen. De selectiecommissie stuurt een e-mail naar alle woningzoekers op de wachtlijst (>18 jaar) die zich in hebben geschreven voor dat type woning. De kenmerken van de woning, de voorwaarden om in deze woning te mogen komen wonen en de uiterlijke datum voor het insturen van de motivatiebrief en datum selectieavond, staan beschreven in deze mail.

Stap 2. De woningzoekers die geïnteresseerd zijn in de desbetreffende vrijgekomen woning sturen een motivatiebrief naar de selectiecommissie

Stap 3: De selectiecommissie leest de eerste tien motivatiebrieven van de woningzoekers die het hoogste staan op de wachtlijst. Mocht er een woningzoekende op basis van zijn/haar brief of filmpje ongeschikt wordt bevonden door de selectiecommissie, dan wordt de brief gelezen/het filmpje gekeken van diegene met het volgende wachtlijstnummer.
De motivatiebrief wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Motivatie
  • Maatschappelijke betrokkenheid in je huidige leven
  • Verwachtingen van het woonproject
  • Bereidheid te investeren in de sociale cohesie
  • Algemene indruk/match met de gang

De selectiecommissie nodigt +-5 woningzoekende uit voor de selectieavond middels een e-mail.

Stap 4: De woningzoekers die uitgenodigd zijn voor de selectieavond, leveren hun stukken aan bij Viveste (inkomens- en BRP gegevens, eventuele huurdersverklaring en bewijs van inschrijving bij woningnet inclusief inschrijfnummer van woningnet).
Viveste zal aan de hand van deze informatie toetsen of jij als woningzoekende voldoet aan de door hun gestelde eisen. Viveste zal de woningzoekende informeren over de uitkomst van de toetsing. Over deze uitkomst kan niet gediscussieerd worden. Er kunnen 3 uitslagen volgen:

Akkoord: De woningzoekende voldoet aan de eisen en mag deelnemen aan de selectiegesprekken.
Twijfel: Viveste heeft aanvullende informatie nodig. De woningzoekende mag deelnemen aan de selectiegesprekken maar heeft nog de kans om af te vallen indien hij/zij toch niet voldoet aan de eisen.
Niet akkoord: De woningzoekende voldoet niet aan de eisen, mag niet deelnemen aan de selectiegesprekken en maakt geen kans meer op de woning.

Stap 5: De selectiegesprekken worden gehouden met de woningzoekenden die zijn uitgenodigd door de selectiecommissie. Bij de selectieavond zijn 3 leden van de selectiecommissie aanwezig, evenals een buurtje en een gangmaker uit het complex.
Tijdens de selectiegesprekken volgen we dezelfde criteria als tijdens het beoordelen van de motivatiebrief.

Stap 6: Er wordt door de selectiecommissie een top 3 gemaakt, van de personen waarvan gedacht wordt dat zij het best bij de woning, gang en wooncomplex passen. De nummer 1 wordt gebeld/gemaild door de selectiecommissie dat hij/zij de voorkeur heeft gekregen vanuit de selectiecommissie voor de woning. Let op! Dit is nog geen toezegging van de woning!

Stap 7: De documentatie van de bewoner die de voorkeur heeft gekregen worden door Viveste nogmaals gecontroleerd. De uitgekozen persoon heeft 24 uur om de woning te accepteren en het toegestuurde acceptatie formulier ingevuld terug te sturen naar Viveste. Is dit gelukt? Daarna geeft Viveste het uiteindelijke oordeel. Zo ja, Welcome to the Molen family!